Видео: Изгрев на полна месечина 1 Октомври (Harvest Moon)

Во октомври ќе имаме 2 полни месечини, едната на 1 октомври, а другата на 31 октомври.

Уживајте во видеото снимено во близина на Охридското Езеро и изгрев на полната месечина над Петрино од страна на Стојан Стојановски