Персеиди метеорски дожд – Август 2015

Фото: Стојан Стојановски 2С / Кристијан Ѓорески / Игор Настоски