(ФОТО) Венера и Младата Месечина после залез

Изминатите 2 дена можевме да ја забележиме најсветлата планета Венера и Младата Месечина веднаш после залез.

Фотографот Стојан Стојановски, кој воедно е и основач на Охридското Астрономско Друштво (ОАА), успеа да ни долови прекрасен поглед од Охридското Езеро, Плаошник и Самуилова Тврдина придружени со Венера и Младата Месечина на вечерното небо.

 

Ристе Спироски, исто така член на ОАА, пред два дена ни ја долови средбата на овие две прекрасни небесни тела: