Нов Телескоп

За развивање во делот на Астрономијата, Охридското Астрономско друштво има потреба од нов телескоп со кој ќе ги прошири активностите, а со тоа членовите ќе имаат подобар уред за набљудување на ноќното небо и подобра астрофотографија. Доколку сакате да бидете еден од нашите помагатели може слободно да донирате по ваш избор.
Имината на сите кои ќе донираат ќе бидат испишани на телескопот.

Можете да донирате сигурносно преку сервисот на Pay Pal