Охридско Астрономско Друштвоосновано во 2004 год. од 2С
English EN Macedonian MK

Опрема

Нов Телескоп

Нов Телескоп

За развивање во делот на Астрономијата, Охридското Астрономско друштво има потреба од нов телескоп

Donate