Охридско Астрономско Друштвоосновано во 2004 год. од 2С
English EN Macedonian MK

Партнер на настан

Партнер на настан

Партнер на настан

Доколку сакате да помогнете во реализација на нашите астрономски настани може да станете партнер на еден од настаните кои ги организира Охридското Астрономско Друштво.

Donate