Охридско Астрономско Друштвоосновано во 2004 год. од 2С
English EN Macedonian MK

Партнер на ОАА

Партнер на ОАА

Партнер на ОАА

Станете официјален партнер на Охридското Астрономско Друштво а со тоа ќе помогнете во реализација и поддршка на нашите настани и ширење на астрокултурата во Охрид и МК.

Donate